Cele

Grupa tworząca stowarzyszenie posiada doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz przyrodniczych, planów ochrony, planów zadań ochronnych rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000. Zajmujemy się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko, ocenami stanu ekologicznego wód związanych z RDW (Ramową Dyrektywą Wodną) czy ekspertyz dendrologicznych związanych z wycinką drzew. Wykonujemy oceny stanu ichtiologicznego zbiorników wodnych, operaty rybackie, odłowy redukcyjne i prowadzimy zarybienia.

Zajmujemy się także inwentaryzacją krajoznawczą regionu, aktualizacją treści turystycznej map i przewodników turystycznych. Stworzyliśmy największą bazę danych krajoznawczych północno-wschodniej Polski.

Organizujemy różnego rodzaju szkolenia płetwonurków wszystkich specjalizacji, propagując wiedzę przyrodniczą, w celu poszanowania środowiska i zachowania go w jak najmniej zmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Prowadzimy projekty edukacyjne w zakresie ochrony środowiska oraz propagujemy wiedzę przyrodniczą.

…tak w skrócie można podsumować zakres naszej działalności oraz cele, jakie przed sobą stawiamy.

 

Zapraszamy do współpracy.

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria

Galeria

Partnerzy

     Twój informator turystyczno przyrodniczy             aquadiver.pl
Polub nas na FB i śledź działania pasjonatów natury - https://www.facebook.com/pronaturapl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                          ... wszystkie osoby, którym nie jest obojętny stan naszych jezior.
© PRO-NATURA 2014