• tel. 502 846 907, 603 173 049
  • kontakt@pronatura.info.pl
  • 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 12

Arborystyka powstała z połączenia kilku specjalności, wywodzących się głównie z leśnictwa, architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

Arborystyka łączy botanikę, dendrologię, fizjologię roślin i wiele innych dziedzin wiedzy.

Celem arborystyki jest wspieranie drzewa w osiągnięciu długowieczności z korzyścią dla ekosystemu – zarówno w krajobrazach naturalnych, jak i antropogenicznych.

Co robimy:

  • opiekujemy się drzewami od momentu ich posadzenia, wyprowadzenia korony, aż po pielęgnację drzew dojrzałych oraz konserwację drzew starych i sędziwych;
  • robimy inwentaryzacje, przeglądy stanu zdrowotnego, specjalistyczne badania i ekspertyzy, prace w obrębie systemu korzeniowego, nadzory nad pracami budowlanymi w pobliżu drzew, zabezpieczanie koron, cięcia pielęgnacyjne, techniczne i sanitarne;
  • dzielimy się również wiedzą i szkolimy.