• tel. 502 846 907, 603 173 049
  • kontakt@pronatura.info.pl
  • 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 12

Ochrona różnorodności biologicznej

  • angażujemy się w prace dot. planów ochrony, planów zadań ochronnych rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000, bierzemy również udział w postępowaniach środowiskowych
  • w szczególności chronimy nasze wody i drzewa

Edukacja ekologiczna i badania naukowe

  • prowadzimy projekty edukacyjne dla dużych i małych
  • przygotowaliśmy program edukacyjny dla płetwonurków wszystkich specjalizacji
  • bierzemy udział w badaniach naukowych

Zrównoważona turystyka

  • zajmujemy się inwentaryzacją krajoznawczą regionu,
  • pomagamy aktualizować treści map i przewodników turystycznych
  • nasi członkowie stworzyli największą bazę danych krajoznawczych północno-wschodniej Polski