Stowarzyszenie PRO-Natura to dynamiczna organizacja, która skupia swoje działania na wsparciu ekologii, ochronie środowiska, lasów, wód oraz prowadzeniu działań na rzecz natury. Naszą misją jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Działamy na wielu frontach, podejmując konkretne działania na rzecz ochrony środowiska. Nasze projekty obejmują rewitalizację i ochronę lasów, rekultywację zbiorników wodnych oraz ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami, aby realizować konkretne projekty, które mają realny wpływ na ochronę przyrody.

Ponadto, organizujemy kampanie i wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat ekologii i konieczności zachowania zasobów naturalnych. Przeprowadzamy warsztaty, szkolenia i konferencje, które mają na celu edukację ekologiczną, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dążymy do tego, aby każda osoba miała szansę na zdobycie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i wpływu człowieka na środowisko.

Nasze Stowarzyszenie angażuje się również w inicjatywy społeczne, takie jak akcje sprzątania plaż, lasów czy rzek, które mają na celu przywracanie naturalnych ekosystemów do ich pierwotnego stanu. Wspieramy również projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, recyklingiem oraz redukcją emisji szkodliwych substancji.

Ochrona podwodna
Ekologia dzieci

Co robimy

Ochrona różnorodności biologicznej

Angażujemy się w prace dotyczące planów ochrony, planów zadań ochronnych rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000. Bierzemy również udział w postępowaniach środowiskowych w szczególności chronimy wody i drzewa.

Edukacja ekologiczna i badania naukowe

Prowadzimy projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Przygotowaliśmy także program edukacyjny dla płetwonurków wszystkich specjalizacji oraz bierzemy udział w badaniach naukowych.

Zrównoważona turystyka

Zajmujemy się inwentaryzacją krajoznawczą regionu, pomagamy aktualizować treści map i przewodników turystycznych, a nasi członkowie stworzyli największą bazę danych krajoznawczych północno-wschodniej Polski.

Tatry

Jeśli zależy Ci na ochronie środowiska, lasów, wód oraz działaniach na rzecz natury, Stowarzyszenie PRO-Natura jest miejscem, w którym możesz aktywnie zaangażować się w te sprawy. Zapraszamy do współpracy, dołącz do naszych projektów i wspólnie działajmy na rzecz lepszego, bardziej zrównoważonego świata. Razem możemy dokonać pozytywnych zmian i zapewnić przyszłym pokoleniom czystą i zdrową planetę.